# مکاتب

فرازهای از مکاتب فلسفی

شعار ایده آلیست ها:انسان خدای کوچک است کلمات کلیدی: ذهن گرایی،آرمان گرایی،اصالت پندار،معناگرایی،اصالت تصور،استعلال گرایی جمله کلیدی فلاسفه: «بانویی شلخته با گل بروکلی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 138 بازدید