به بهانه 21 آذر ، زادروز احمد شاملو


«سکوت سرشار از ناگفته‌هاست»
سروده‌هایی از: مارگوت بیکل
ترجمه و صدای: احمد شاملو
موسیقی و پیانو: بابک بیات

 


دلتنگی
های آدمی را
باد ترانه
‌ای میخواند،
رویاهایش را
آسمان پرستاره نادیده می
گیرد،
و هر دانه برفی
به اشکی
نریخته میماند.

سکوت، 
سرشار از سخنان ناگفته است؛
از حرکات ناکرده،
اعتراف به عشق
های نهان
و شگفتی
هایبر زبان نیامده.

در این سکوت،
حقیقت ما نهفته است.
حقیقت تو
و من.

 


* * *
 

برای توو خویش
چشمانی آرزو می
کنم
که چراغ
ها و نشانهها را
در ظلمات
مان
ببیند.

گوشی
که صداها و شناسه
ها را
در بیهوشی
مان
بشنود.

برای تو و خویش، روحی
که این همه را
در خود گیرد و بپذیرد.

و زبانی 
که در صداقت خود
ما را از خاموشی
خویش
بیرون کشد
و بگذارد
ار آن چیزها که
در بندمان کشیده است
سخن بگوییم.

 


* * *
 

گاه 
آنچه ما
رابه حقیقت میرساند
خود
از آن عاری است.

زیرا
تنها حقیقت است
که رهایی می بخشد.

 


* * *
 

از بختیاری ماست
ـ شاید ـ
که  آنچه می
خواهیم
یا به دست نمی
آید
یا از دست می
گریزد.

 


* * *
 

میخواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا که دریا به آخر می
رسد
و
آسمانآغاز میشود.

می
خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته
یکی شوم.

حس می
کنم و میدانم
دست می
سایم و میترسم
باور می
کنم و امیدوارم
که
هیچ چیز با آن به عنادبرنخیزد.

می
خواهم آب شوم
در گستره افق
آن جا که دریا به آخر می
رسد
و آسمان آغاز می
شود.

/ 0 نظر / 48 بازدید