دوست داشتم در مورد این پل شما رو هم با خبر کنم اگه احیانا سفری به اونجا داشتید عکسهای خودتون رو برام بفرستید